Door een energie-analyse uit te laten voeren kunt u energiekosten kontroleren, uw inkoop optimaliseren en nagaan of u nog kunt besparen. Een Energie-analyse ligt binnen handbereik. Voor veel zakelijke afnemers zijn verbruiksgegevens bekend bij hun meetbedrijf. ABC energy vraagt deze op en voert een grondige analyse uit.

Door factuurcontrole te combineren met een verbruiksanalyse krijgt u inzicht in de kostenopbouw van uw energierekening. De tijdstippen waarop u energie afneemt hebben invloed op de kosten. Ook uw maximale afname bepaalt een groot deel van de kosten.

Een bijkomend voordeel van een grondige energie-analyse is het vastleggen van een referentie ( "Nulmeting" ). Door kosten en verbruik in kentallen vast te leggen zijn zowel de kontrole als de voorspelling van energiekosten beter te realiseren.
Voor elektrische aansluitingen boven 100 kW en gasaansluitingen met een jaarverbruik boven de 170.000 m3/jr zijn vaak gedetailleerde gegevens beschikbaar. Laat uw verbruik analyseren en regel op basis van kennis uw inkoop voor de komende jaren.

 • Besparing op energiekosten
 • Voldoen aan verplichtingen ( milieuvergunning )
 • Beoordelen van investeringen
 • Zekerheid over kosten
 • Inzicht in uw energieverbruik is de inkoop-besparing van morgen
 • Meetgegevens van een jaar worden opgevraagd
 • Controle van uw energiefacturen
 • Weergave van kostenopbouw
 • Analyse van uw contract
 • Analyse van uw verbruik
 • Benchmark van uw verbruik
 • Presentatie in rapportvorm
 • Analyse kan uitgebreid worden met bedrijfsscan
 • meten van deelverbruiken met de meetservice
 • Uitwerken van besparingsvoorstellen
 • Uitbreiding met kwaliteitscontrole
 • Standaard analyse vanaf 1400 euro
 • Vraag een offerte aan per mail
 • Of bel 024-3555 884
ABC energy bv
Tel 024-3555884
info@ abc-energy.nlAanpak van de analyse

 1. Factuuranalyse: ervaring leert dat door de liberalisatie de administratieve processen van netbeheerder en leveranciers veel manco’s vertonen. Een controle van de facturen ( van de afgelopen 2 jaar ) is een goede start die kostenbesparingen kan opleveren.
 2. Verbruiks-analyse: Detailkennis van het verbruik is voor grote aansluitingen vaak voorhanden. De analyse (o.a maximale afname en tijdvensters) leidt tot:
  • Optimalisatie van het contract ( Bijvoorbeeld: de contractcapaciteit is een grote kostenbepalende factor )
  • Verificatie van gefactureerd verbruik ( electrisch en gas )
  • Koppelen van verbruiks patroon aan energiebeheer.

 3. Vastleggen van de “nulmeting”. Welke verbruiken en welke kosten zijn normaal voor de huidige situatie.
 4. Kosten-analyse: Wat kan ik op grond van de “Nulmeting” aan kosteneffecten verwachten bij besparende maatregelen, verandering van beheer of verbouwingen ?
 5. Inkoop-analyse: Moet ik actie ondernemen op het gebied van inkoop en beheer of zijn de opbrengsten daarvan te gering.
 • Totaal verbruik, totale kosten.
 • Kostenopbouw per soort:
  • capaciteitskosten
  • vaste kosten
  • energie( kWh , m3) kosten per tarief
 • Werkdagverbruik, weekend (rust) dagverbruik.
 • Afwijkingen van het rustniveau
 • Besparingspotentie door beïnvloeding gedrag
 • Maximaal afgenomen vermogen/capaciteit
 • Tijdvenster waarin maximale afname optreedt.
 • Histogram afgenomen vermogen met beoordeling load-management potentieel
Benchmark maakt gebruik van kengetallen uit de branche zoals die door SENTER/NOVEM, CBS en verschillende brancheorganisaties worden samengesteld.

Het verbruik is te classificeren op basis van de kentallen:
 • weekendverbruik sluimerverbruik, produktieverbruik
 • verbruik per m2 of m3
 • verbruik per werknemer
 • verbruik per produkteenheid
Bij de benchmark wordt rekening gehouden met bedrijfsspecifieke eigenschappen zoals bouwstijl, bouwjaar en ligging. Potentie ( in kostenbesparing ) van toekomstige investeringen worden aangegeven.
ABC energy bv
Tel 024-3555884
info@ abc-energy.nl