Gasverbruikers met een jaarverbruik boven 170.000 m3/jr worden in principe per uur afgerekend. Het tarief is voor deze afnemers meestal afhankelijk van hun jaarverbruik en hun maximale uurafname.
Voor afnemers die minder dan 170.000 m3/jr verbruiken bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor afrekening per uur. Voor verbruikers rond de 100.000 m3/jr levert dit een besparing op van enkele duizenden euro's per jaar.Er zijn wel een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om bij een leverancier een gunstiger tarief te bedingen.

 • aanpassing gasmeetinstallatie
 • wijzigen aansluiting bij de netbeheerder
 • afsluiten van een contract
Om de kosten-baten overzichtelijk in beeld te krijgen kunt u vragen om een advies of met de berekeningsmodule zelf het saldo uitrekenen.
Gas-per-uurVraag om het plan van aanpak. ABC-energy regelt alle voorwaarden en realiseert uw besparing. Vraag informatie aan.

Gas per uur biedt:
 • een reductie in m3 prijs
 • een gasrekening gebaseerd op werkelijk uurverbruik
 • geen correcties achteraf op uw gasrekening

Zoek uw jaarverbruik op, uw type gasmeter ( G25, G40, G65 etc. ) en uw huidige prijs per m3. Ga na of uw gasmeter al een uurmeting met afstandsuitlezing heeft.

Vul uw gegevens in bij de rekenmodule gas-per-uur.
De rekenmodule geeft aan wat de kosten en de baten zijn bij overgang naar een uurcontract.

Bepaal of u de realisatie zelf ter hand neemt of dit wil laten doen.


 • Vraag een offerte aan per mail
 • Of bel 024-3555 884
ABC energy bv
Tel 024-3555884
info@ abc-energy.nlWilt u het tarief van een grootverbruiker?

Gas-per-uur ©
voor gasverbruikers boven de 100.000 m3/jr


Indien we kijken naar het verschil in prijs voor de afnemers met een tarief per uur en die met een maandelijkse afrekening dan zien we een groot verschil in integrale kosten dat kan oplopen tot wel 6 eurocent per kubieke meter (m3). De afrekening per uur is goedkoper.


Hoe bepaal ik of afrekening van gas per uur voor mijn bedrijf gunstig is ?

Niet allle verbruikers met een jaarafname onder de 170.000 m3/jr krijgen hetzelfde tarief. Leveranciers zullen verschillende tarieven aanbieden op basis van uw afnamepatroon: Hoeveelheid, maximale afname, seizoensprofiel.


Waarom is het tarief verschillend ? Naast de effecten van de vrije markt ( prijsverschillen ) zijn ook de inkoopkosten voor uw leverancier afhankelijk van uw afnamepatroon. Een gunstig afnamepatroon kost uw leverancier minder aan inkoopkosten ! Het is dus verstandig om te bepalen of u een gunstig "inkoop profiel " heeft. U kunt dan ook een gunstiger tarief bedingen bij uw leverancier. Dat zijn de baten !

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om bij een leverancier een gunstiger tarief te bedingen. Dat zijn de kosten !

 • aanpassing gasmeetinstallatie
 • wijzigen aansluiting bij de netbeheerder
 • afsluiten van een contract

Om de kosten-baten overzichtelijk in beeld te krijgen kunt u vragen om een advies of met de berekeningsmodule zelf het saldo uitrekenen.


"Quick Scan"


Indien onderstaande kenmerken voor uw bedrijf van toepassing zijn:

 • Uw verbruik ligt tussen 50.000 en 170.000 m3/jaar EN
 • Uw afnamepatroon regelmatig is ( u heeft dan een hoge bedrijfstijd ) OF
 • Uw afname is in zomer en winter vergelijkbaar.

Dan heeft u een gunstig afnamepatroon en dan kunt u:
 1. Uw gasmeetinstallatie laten aanpassen
 2. Een gunstige aanbieding op basis van uw afnamepatroon verwachten
 3. Voortaan op werkelijk verbruik afgerekend worden
 4. Voortaan onzekerheid in uw gasrekening voorkomen

Aanpak gas-per-uur.

Indien “gas-per-uur” voor uw bedrijf interessant is zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden. Er moet een gascontract afgesloten worden op basis van gas-per-uur tarieven. Uw gasmeterinstallatie moet aangepast worden. De wijzigingen moeten in de administratie van uw netbeheerder doorgevoerd worden.

Zakelijk voorstel gas-per-uur.

Het produkt Gas-per-uur omvat een totaaloplossing om uw voordelen te realiseren. Sluit een driejarig contract af. U krijgt de garantie dat:
 • Gas-per-uur een contract voor u bemiddelt waarin het tariefvoordeel gedurende drie jaar vastgelegd wordt
 • Voor drie jaar uw leveringstarief minimaal xx ct/m3 lager ligt dan het tarief van eenzelfde aansluiting op basis van maandafrekening. Uw inkoopkosten zijn dus de komende 3 jaar minimaal ( bij 100.000 m3 ) euro xx.000 lager dan uw inkoopkosten zonder uurmeting.
 • Gas-per-uur werkt open en transparant en ontvangt geen provisie. U tekent zelf de overeenkomst met de leverancier
 • Uw netbeheerder wordt over de wijzigingen geïnformeerd
 • Uw aansluiting wordt gewijzigd in een uurbemeten aansluiting door een erkend meetbedrijf. Installatiekosten ( die afhangen van de omstandigheden ) zijn voor uw rekening
 • Optioneel: Uw gaskosten elke dag via internet inzichtelijk
Desgewenst kunt u een offerte laten maken voor gas-per-uur. [Klik hier voor aanvraagformulier]
ABC-energy gegevens

ABC-energy BV
van Peltlaan 116
6533 ZP Nijmegen
Tel: 024-3555 884
Fax: 024-3555 799

Kvk Arnhem: 09138195
Bank: NL44 RABO 0127 9074 40

e-mail: info@abc-energy.nl
Of vul het reactieformulier. in.Wie staan achter gas-per-uur ?

ABC energy bv biedt het produkt "Gas-per-uur" aan.
Voor de realisatie van uw Gas-per-uur inkoopvoordeel wordt samengewerkt met diverse inkoopbureau's op het gebied van energie. U tekent als afnemer echter zelf het contract met de leverancier.
Voor de realisatie van de gasmeteraanpassingen treedt ABC energy als contactpersoon op naar het meetbedrijf/installateur.