Nieuws 2007: ABC energy bundelt krachten met Hellemans Consultancy

Na een periode van samenwerking hebben de directies van ABC energy B.V. en Hellemans Consultancy B.V. besloten om hun krachten te bundelen. Alle activiteiten zullen onder de naam Hellemans Consultancy BV voortgezet ( en uitgebreid ) worden. Paul Eijkman vormt samen met Arjen Leenhouts en Jurgen van den Elshout de directie. U bent dus verzekerd van voortzetting van een deskundige dienstverlening voor analyse van uw energieverbruik, het opzetten van energiemanagement en professionele begeleiding bij inkoop van uw energie.

ABC energy levert


geknakte mast: bron PNEM
[ Zie artikel aug 2005 "Gebouwbeheer"]
Hellemans Consultancy is onafhankelijk
Ook na het samengaan van ABC energy B.V. en Hellemans Consultancy B.V. blijft onafhankelijkheid een kernkwaliteit. Voor een professionele dienstverlening is deze onafhankelijke positie essentieel.

Energiediensten voor zakelijke verbruikers
Onze dienstverlening richt zich op zakelijke verbruikers. Bent u op zoek naar energieprijs vergelijkingen van kleinverbruikers dan adviseren wij de onafhankelijke site energieleveranciers te bezoeken.
ABC energy nieuwsOverzicht van netbeheerkosten

In het augustus nummer van het blad "Gebouwbeheer" is door ABC energy een overzichtsartikel gepubliceerd over de kosten die uw netbeheerder u in rekening brengt. Controle van uw energiecontract op een klein aantal punten voorkomt onnodig hoge jaarlijkse kosten. [lees verder]lichtmast 'de Kuip'Milieuvergunning voor zakelijke verbruikers

Steeds meer gemeenten verlangen een energieonderzoek in het kader van de Milieuvergunning. Verbruikers met een electrisch verbruik boven de 50000 kWh of een gasverbruik boven de 25.000 m3 gas per jaar kunnen door de gemeente verplicht worden een energieonderzoek uit te laten voeren. Klik voor meer informatie op energieanalyse.

In 2006 en waarschijnlijk ook in 2007 stijgen de prijzen voor gas en electriciteit en ook de belasting op energie wordt hoger. Nog een reden om aandacht te besteden aan uw energieverbruik.Kwaliteit van energie = kostenfactor

-terug naar produkten-

U verwacht 24 uur per dag leveringszekerheid zonder pieken of spanningsdips. Een slechte kwaliteit leidt tot kosten. Kosten als gevolg van verstoringen van uw bedrijfsproces of versnelde veroudering van apparatuur. Met gespecialiseerde meetapparatuur is vast te stellen of de kwaliteit voldoende is. ABC energy biedt u zicht op uw energiekwaliteit, klik hiervoor op kwaliteitsmeting.

Kontrole van energiekosten de eerste besparing


Voorkom verrassingen in uw energienota. Voor veel zakelijke energieverbruikers was 2004 het jaar van de onduidelijkheid. Het loont daarom om uw facturen van 2004 ( en soms ook 2003 ) grondig te controleren. U kunt er uw voordeel mee doen. In ieder geval krijgt u een helder beeld hoe uw energiezaken in 2005 en 2006 geregeld moeten worden. [lees verder]
Elke kuub teveel kost 200 euro

Bij een gasverbruik boven de 170.000 m3 per jaar bepaalt de maximale uurafname tot 40% van uw kosten. Elke toename van uw maximum uurafname met 1 kuub [1 m3/uur] leidt tot 200 euro meerkosten per jaar. Laat uw verbruikspatroon en contract analyseren. Of laat u informeren over contractvoorwaarden bij gas: gas-per-uur.


Voor 1400 euro uw energie helder in beeld

Houdt u niet van onzekerheid omtrent uw energiekosten ? Door uw verbruik en uw nota's te laten doorlichten ontstaat duidelijkheid. Uw kosten worden gekontroleerd. Daarnaast wordt gekeken naar uw verbruikspatroon. Klik voor meer informatie op: energie analyse.


ABC energy productenEnergieanalyse: onmisbaar bij energiebeheer
Als onderdeel van de energieparagraaf Milieuzorg conform ISO 14001
Als onderdeel van het verkrijgen van uw milieuvergunning.

-terug naar produkten-Energiekostenbesparing gaat hand in hand met energiebeheer. Immers de grootste kostenreductie krijgt u door de kWh elektriciteit of de "kuub" gas die u niet hoeft te verbruiken. Energieanalyse dient als startpunt bij het energiebeheer. Gedetailleerde verbruiksgegevens voor elektriciteit en gas leiden tot conclusies over waar besparingen haalbaar zijn.

Door de liberalisatie zijn bij de grote verbruikers ( aansluitingen boven de 100 kW of gasaansluitingen met een jaarverbruik boven de 170.000 m3 ) de energiemeters aangepast. Het verbruik wordt nu per kwartier ( elektriciteit ) of per uur (gas) vastgelegd. Door deze gegevens te analyseren krijgt u inzicht in tijdstippen waarop u energie afneemt. Hiermee kunt u uitstekend een start maken met het optimaliseren van uw energiebeheer. Het bepalen van uw verbruik overdag, s'nachts en in de weekenden levert inzichten waar besparingsmogelijkheden zitten.
De kern van de "Nulmeting" is het vastleggen van een referentie. Door kosten en verbruik in kentallen ( benchmarks ) vast te leggen zijn zowel de kontrole als de voorspelling van energiekosten beter te realiseren. Laat ABC energy de "nulmeting" voor u regelen. Klik voor meer informatie op: energie analyse. Door uitbreiding van de "Nulmeting" met een bedrijfsscan voeren we een energieonderzoek uit waarmee u aan uw verplichtingen voor het verkrijgen van een milieuvergunning voldoet.Gas-per-uur ©

voor gasverbruikers boven de 100.000 m3/jr


-terug naar produkten-


U verbruikt 100.000 m3 gas per jaar en u wilt het tarief van een grootverbruiker ?

Gasverbruikers boven 170.000 m3/jr worden in principe per uur afgerekend. De gasmeter installatie is aangepast zodat elk uur het verbruik vastgelegd wordt. Het tarief is voor deze afnemers meestal afhankelijk van hun jaarverbruik en hun maximale uurafname.

Voor afnemers die minder dan 170.000 m3/jr verbruiken geldt bovenstaande verplichting niet. Hun gasverbruik wordt per maand of per jaar vastgesteld en zij worden afgerekend volgens een tarief per m3. Wettelijk bestaat er wel de mogelijkheid om te kiezen ( met aanpassing van de gasmeter ) voor afrekening per uur.
Indien we kijken naar het verschil in prijs voor de afnemers met een tarief per uur en die met een maandelijkse afrekening dan zien we een groot verschil in integrale kosten dat kan oplopen tot wel 6 eurocent per kubieke meter (m3). De afrekening per uur is goedkoper.

Hoe bepaal ik of afrekening van gas per uur voor mijn bedrijf gunstig is ?

In het algemeen kan men stellen dat een jaarverbruik van meer dan 100.000 m3/jr in combinatie met een bedrijfstijd van tegen de 2000 uur of meer leidt tot een besparing van enkele duizenden euro per jaar.
Laat uw kosten en baten uitrekenen voor uw situatie. Maak gebruik van de rekenmodule van Gas-per-uur © en vraag om het plan van aanpak. ABC-energy regelt alle voorwaarden en realiseert uw besparing. Neem contact met ons op.
Internet platform "Energieplan"

-terug naar produkten-


Maakt energiebeheer toegankelijk en transparant

De webservice “Energieplan” is bedoeld om energiebeheer te faciliteren en te stimuleren binnen groepen verbruikers. Het faciliteert de communicatie over en de monitoring van de besparingsdoelstellingen.


Zowel overheden als groepen energieverbruikers hebben baat bij een gemeenschappelijk energieplatform waar regelgeving, doelstellingen en de status quo snel te vinden zijn. Het gebruik van de webservice “Energieplan” bespaart tijd en brengt kennis en ervaring met een muisklik binnen het bereik. Klik verder op "Energieplan" voor meer produktinformatie.
Voor de verbruiker heeft het "Energieplan" ook voordelen. Facturen, verbruiksgegevens zijn op een centrale plaats beschikbaar. Ervaringen van vergelijkbare verbruikers worden eenvoudig gedeeld. Doelstellingen op energiegebied worden transparant.

Opbouw energiefacturen

Gereguleerd deel
Factuur netbeheer
Vrij deel
Factuur Leverancier
Overigen
Factuur meetbedrijf

Gevolg van de liberalisatie is dat een deel van de energierekening door de vrije markt wordt bepaald. Dit vrije deel, het zogenaamde leveringsdeel, kan ingekocht worden bij de verschillende energieleveranciers. Dat geldt zowel voor gas als voor elektriciteit. Het andere deel van de rekening, het zogenaamde gereguleerde deel, wordt betaald aan de netbeheerder en deze kosten worden elk jaar onder toezicht van de Minister van Economische zaken vastgesteld. Er is nog een flinke kostenkomponent waarop de afnemer geen invloed heeft. Dat is de zogenaamde energiebelasting (EB) die bestaat uit een opslag op de prijs per kilowattuur [kWh] elektriciteit of de prijs per kubieke meter [m3] gas. De tarieven 2005 vindt u bij "marktinformatie".

Samenvattend kan grofweg gezegd worden dat voor elektriciteit 40% van uw totale elektriciteitsrekening "vrij" is terwijl dit voor gas aanzienlijk hoger ligt: ongeveer 70% van uw totale gasrekening is "vrij".


Aansluiting op de vrije energiemarkt
Samenvatting publicatie P.Eijkman in vakblad "Gebouwbeheer", augustus 2005

Aandachtspunten voor het voorkomen van onnodige kosten voor uw aansluitingen:


geknakte mast: bron PNEM

Betrouwbaarheid levering en aansprakelijkheid

-terug naar begin artikel-


Hoewel in Nederland de betrouwbaarheid hoog is, bestaat er altijd een kans op een onderbreking. De kans op een stroomonderbreking is ongeveer een maal per drie jaar waarbij de onderbreking gemiddeld ongeveer vijf kwartier duurt( Cijfers EnergieNed ).
Mocht het zo zijn dat de onderbreking optreedt dan is de aansprakelijkheid van de netbeheerder onduidelijk. Voorlopig is er als compensatie een vergoeding vastgelegd in de netcode. Alleen indien de onderbreking langer dan vier uren duurt wordt een bedrag vergoed. En dit komt niet vaak voor want van alle verbruikers die te maken hebben met een stroomstoring heeft ongeveer 4% een storing die langer dan vier uur duurt. Voor consumenten en kleinverbruikers bedraagt de vergoeding in zo’n geval € 35,- en voor zakelijke verbruikers is dit een bedrag van € 910,- per onderbreking. Voor grootverbruikers boven de 3MW geldt een vergoeding op basis van het afgenomen contractvermogen van € 0,35 /kW. Deze vergoedingen zijn in feite maar een fractie van de te verwachten gevolgschade.


Tariefstruktuur


-terug naar begin artikel-


Voor zakelijke verbruikers zijn er mogelijkheden om de kosten voor een aansluiting te beïnvloeden. Hiervoor is het belangrijk de tarievenstruktuur te analyseren. De jaarlijkse kosten voor een elektriciteitsaansluiting zijn opgebouwd uit transportkosten, systeemdiensten, een aansluitvergoeding en de kosten voor de meetinrichting. Voor sommige aansluitingen komt hier nog de trafohuur bij. De kosten voor een gasaansluiting kennen een vergelijkbare struktuur.

Voor enkele netbeheertarieven, de vaste vergoedingen, is het kostenniveau al tijdens de aanleg van de aansluiting bepaald. Het is dus alleen interessant deze kosten te beoordelen indien de aansluiting overgedimensioneerd is. Voor elektriciteitsaansluitingen zijn de kosten voor wijziging van de aansluiting meestal te hoog. Voor gasaansluitingen kan het wel interessant zijn een te grote aansluiting te wijzigen en tevens de gasmeter te vervangen. Deze optie wordt hierna toegelicht ( zie Gas capaciteit ).Kosten elektrische capaciteit


-terug naar begin artikel-


Er zijn twee verschillende capaciteitstarieven. Ten eerste is er voor alle aansluitingen een tarief voor de gereserveerde transportcapaciteit. Ook indien deze capaciteit niet wordt benut, worden toch de kosten in rekening gebracht. Deze capaciteit is voor elektriciteit per jaar af te spreken als zogenaamde contractcapaciteit. Indien de werkelijk gemeten maximale vermogensafname deze contractwaarde overschrijdt dan wordt deze contractwaarde automatisch verhoogd. Indien er juist minder vermogen wordt afgenomen doordat bijvoorbeeld de bedrijfsactiviteiten afnemen, blijft de contractcapaciteit gelijk. Het is dus belangrijk de contractcapaciteit jaarlijks te beoordelen. Voor de aansluitingen groter dan een 3x 25A-aansluiting bedragen de netbeheerkosten voor teveel gecontracteerd vermogen tussen de €3 en €25 per kW per jaar. De hoogte is afhankelijk van het type aansluiting maar verschilt ook per netbeheerder.

Het tweede capaciteitstarief is een tarief voor de werkelijk gemeten maximale afname van energie ( kW ) in een maand. Dit tarief geldt alleen voor grotere aansluitingen ( tariefgroep MS/LS en groter, dus boven de 50 kW ). Ook hier geldt dat extra andacht er voor kan zorgen dat overbodige kosten vermeden worden. Een bekende oorzaak van een vermogenstoename is de inzet van extra ventilatie en koeling op hete zomerdagen. Behalve de extra energiekosten voor het verbruik komen daar de bovengenoemde capaciteitskosten nog eens bij. Deze capaciteitskosten liggen tussen de €8 en € 27 per kW per jaar, afhankelijk van type aansluiting en de netbeheerder.Gas Capaciteit


-terug naar begin artikel-


Per 1 januari 2005 is er voor zakelijke gasaansluitingen met een jaarverbruik onder de 170.000 m3 een nieuwe tariefstruktuur ingevoerd. Er is een extra tariefkomponent bij de transportkosten gevoegd die afhankelijk is van de capaciteit van de aansluiting. Deze capaciteit is het maximaal aantal kubieke meters ( m3 ) gas dat in een uur kan worden afgenomen en wordt afgeleid van de gasmeter ter plaatse.
In deze tariefwijziging schuilt een gevaar. In de afgelopen jaren werd er niet zo erg gelet op de precieze afmeting van de gasmeter. Nu is de invloed van de gasmeter op de vaste kosten groter en is het verstandig hiernaar te kijken.
Het betreft drie tariefkomponenten die afhankelijk zijn van de grootte van de gasmeter: de vergoeding voor de aansluiting, het nieuwe capaciteitsafhankelijk transporttarief en de meterhuur. Het totale effect van de gasmeter op de jaarkosten staat weergegeven in figuur -2-. Bij het overzicht is ervan uitgegaan dat het gasmeters betreft voor lage druk aansluitingen. In de praktijk blijkt dat het zinvol is een te grote gasmeter te laten vervangen. Het vervangen van een G250 voor een G100 levert jaarlijks een besparing op van rond de tweeduizend euro. De waarden zijn gebaseerd op gemiddelde kosten van enkele grote netbeheerders en meetbedrijven.


-Figuur 2- Invloed gasmetertype op jaarlijkse kosten.Meetbedrijf


-terug naar begin artikel-


De keuze voor een meetbedrijf is belangrijk omdat een goede en tijdige meting de basis vormt voor een correcte energiefactuur. De markt voor meterdiensten is erg statisch omdat de meterdiensten vaak gekoppeld zijn aan de fysieke meter. Toch is het overstappen een overweging waard indien bijvoorbeeld de dienstverlening niet in orde is. Er zijn daarbij ook kostenbesparingen te halen.

De tariefverschillen tussen de diverse meetbedrijven zijn met name voor gasmetingen groot. Afhankelijk van het type meetinrichting kunnen de jaarlijkse kosten twee maal zo hoog zijn. In absolute zin bedraagt het kostenverschil enkele honderden euro’s ( kleinverbruik ) tot €700,- per jaar ( grootverbruik ). Voor elektriciteitsmeters gaat het om een kostenverschil van enkele honderden euro’s per jaar.

Het is ook belangrijk na te gaan of uw gasmeetinrichting past bij uw behoeften en uw verplichtingen. Indien u gebruik maakt van een telemetrie uitlezing ( dit gaat samen met een EVHI ) terwijl daar geen noodzaak voor is dan kunnen de meerkosten per jaar oplopen tot wel duizend euro.
Tenslotte de overweging om een meter te huren of te kopen. Uit vergelijking van de tarieven van een nieuw meetbedrijf met de grote meetbedrijven volgt dat het kopen van een meter interessant is voor de middellange termijn. De terugverdientijd door de besparing op de meterhuur varieert tussen de drie tot acht jaar, afhankelijk van het type meter.
Mobi-meter meetservice -terug naar produkten-

Er kunnen verschillende momenten zijn waarop u behoefte heeft aan detail informatie over uw energieverbruik. Vaak is de behoefte er op het moment dat u een beslissing moet nemen. Enkele voorbeelden.

  • Hoeveel energie moet u inkopen.
  • Kan uw installatie ongewijzigd blijven indien uw bedrijf groeit.
  • Welke bedrijfsactiviteiten bepalen de hoogte van uw energiekosten.

De Mobi-Meter is bedoeld voor die situaties waarin u snel, deskundig en zonder "gedoe" de beschikking wilt hebben over betrouwbare meetgegevens. Deze oplossing is ideaal voor tijdelijke meet- of analyse behoeften of voor omstandigheden waarbij een permanente opstelling niet haalbaar is. Moet u wachten op uw installateur of op uw energiebedrijf ? Is uw installatie veranderlijk of mobiel? De Mobi-Meter meetservice biedt een oplossing. Indien gewenst wordt behalve de meetgegevens ook een analyse meegeleverd. Neem contact met ons op.
ABC energy gegevens


ABC energy BV
van Peltlaan 116
6533 ZP Nijmegen
Tel: 024-3555 884
Fax: 024-3555 799

Kvk Arnhem: 09138195
Bank: NL44 RABO 0127 9074 40

e-mail: info@abc-energy.nl
Of vul het reactieformulier. in.

Centrale bij Nijmegen

ABC energy is onafhankelijk

ABC energy B.V. is gevestigd in Nijmegen en opgericht door Paul Eijkman. Het bedrijf heeft ervaring met meten en analyseren van energieverbruik en het optimaliseren van processen in zowel utiliteit als productiebedrijven. Het bedrijf is zeer goed bekend met de nederlandse energiemarkt en de energiebedrijven maar opereert geheel onafhankelijk.


Waarom die drie letters: ABC ?

Omdat ABC energy gelooft dat kwaliteit ligt in eenvoud. Pas nadat problemen zich helder en simpel laten omschrijven, dan pas is een oplossing ( in drie stappen ) dichtbij. Het "ABC" staat voor:

  • Analyse, onderkennen en definieren van een probleem en het inventariseren van de mogelijke oplossingen
  • Beslissen; u overziet het probleem, de oplossingen en u maakt een keuze.
  • Consolidatie; de oplossing wordt geïmplementeerd en tevens wordt geborgd dat de gewenste situatie in stand gehouden wordt.